JUBIZOL Decor - Travertin (травертин)

Травертин од природен камен, кој го имитираме, обично е светло беж или сив, а на надворешните површини го додаваме допирот на Медитеранот, сонцето од мирисот на лаванда и бучавата на брановите.

JUBIZOL DECOR Travertin
JUBIZOL DECOR Travertin
JUBIZOL DECOR Travertin
JUBIZOL DECOR Travertin
JUBIZOL DECOR Travertin
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk