JUBIZOL Lepilna malta winter

Лепило и основен малтер

Опис

Во фасадните топлинско изолациски ситеми JUBIZOL EPS, JUBIZOL XPS и JUBIZOL S70, JUBIZOL Lepilna malta Winter се употребува како лепило за изолациската облога (плочи од експандиран и екструдиран полиститен) и како основен малтер врз изолациската облога при температури и до -10°C. Направена е на база на цемент и полимерни врзива.

Својства

  • погодно за вградување при температури -10°C;
  • микроармиран; 
  • добри својства на цврстина;
  • исклучителна еластичност; 
  • висока пареопропусност;
  • добро се прифаќа како на изолациски плочи, така и на сите видови ѕидни површини (немалтерисани цигли, бетонски ѕидови, намалтерисани ѕидови од поробетон, сите видови малтерисани ѕидови, влакнено цементни ѕидови и.т.н.).

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Лепење: 3,5 – 5 kg/m2;

Основен малтер: ~1,5 kg/m2 (за 1 mm дебелина).

Пакување

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL- Energy saving system (transparent)CE ETAG 004
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk