Заштита и боење на дрвени површини

Природното дрво е материјал кој е подложен на стареење и разни штетници, затоа е потребно соодветно да се заштити и негува. За заштита се употребуваат лазурни премази, каде што е потребно да се види природната текстура на двото или со покривни премази.  Производите на водена база не се штетни по околината и здравјето на човекот. Покрај готовите нијанси, истите можат да се нијансираат по тон карта на машини за нијансирање JUMIX. Водената линија е надополнета со производи на алкална база, кои се употребуваат за боење на надворешни дрвени површини.

Системско решение со производи на водена база 

Опис на проблемот/решение

Најчесто користен систем-постапка и производи

Дополнително појаснување/совет

Први или обновувачко боење/интериер/видлива структурата на дрвото

Премаз: 2x JUBIN Lasur

Поизводот може да се користи за боење на играчки. Можно е нијансирање во нијанси по тон картата на JUB.

Прво боење / екстериер / видлива структура на дрвото

Премаз: 1x JUBIN Impregnacia

 

Премаз: 2x JUBIN Lasur

JUBIN Impregnacia се употребува за заштита на ново дрво. Соодветно го штити дрвото од помодрување, гниење и од штетници.

 

Се користи за заштита и боење на играчки и опрема за детски игралишта. Можно е нијансирање во нијанси по тон картата на JUB.

Обновувачко боење / екстериер / видлива структура на дрвото

Премаз: 1-2x JUBIN Lasur

Се користи за заштита и боење на играчки и опрема за детски игралишта. Можно е нијансирање во нијанси по тон картата на JUB.

Заштита и боење / интериер / покривни премази

Премаз: 1x JUBIN Decor Primer

 

Премаз: 1-2x JUBIN Decor Universal

Со нанесување на JUBIN Decor Primerja дрвото се заштитува и се спречува излачување на танин, кој може да направи жолти флеки на површината.

 

Поизводот може да се користи за боење на играчки. Можно е нијансирање во нијанси по тон картата на JUB.

Прво боење со заштита / екстериер / покривни премази

Премаз: 1x JUBIN Impregnacia

 

Премаз: 1-2x JUBIN Decor Primer

 

Премаз: 2x JUBIN Decor Universal

Поизводот може да се користи за боење на играчки. Можно е нијансирање во нијанси по тон картата на JUB.

 

Системско решение со производи на алкидна база 

Опис на проблемот/решение

Најчесто користен систем-постапка и производи

Дополнително појаснување/совет

Заштита и боење / екстериер / покривни премази

Премаз: 1x JUBIN Wood Primer

 

Премаз: 2x JUBIN Email Universal

Се препорачува за боење на пооптоварени површини.

Прво боење / екстериер / видлива структурата на дрвото

Премаз: 1x JUBIN Lazurbase

 

Премаз: 2x JUBIN Lazurtop

 

или

 

Премаз: 1x JUBIN Lazurbase

 

Премаз: 3x JUBIN Lazurton

Се препорачува за боење на пооптоварени површини.

Обновувачко боење / екстериер / видлива структурата на дрвото

Премаз: 2x JUBIN Lazurtop

 

или

 

Премаз: 3x JUBIN Lasurton

Се препорачува за боење на пооптоварени површини.

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk