Системски решенија

Заштита и боење на дрвени површини

Природното дрво е материјал кој е подложен на стареење и разни штетници, затоа е потребно соодветно да се заштити и...

Заштита и боење на метални површини

Металните површини, особено надворешните, поради р ѓосување потребно е соодветно да се заштитат, изгледот на...

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk