JUBIN Wood impregnation

Биоциден импрегнатор за дрво

Опис

JUBIN Impregnacia е безбоен импрегнатор за дрво, направен врз база на водена дисперзија, кој ефикасно го штити дрвото од појава на сини дамки и гниење како и од појава на  штетници. Погоден е за заштита на дрвени кровови, стреи и други оплати, дрвени огради и дрвена столарија и покуќнина, пред боење со лазурни или покривни бои и лакови (на пр. JUBIN LASUR, JUBIN DECOR). Не се препорачува за заштита на дрвото во простории за живеење

Својства

  • содржината на фунгициди ефикасно го штити дрвото од помодрување и гниење;

  • содржината на инсектициди го штити дрвото од штетници;

  • особено ниска содржина на високоиспарливи органски соединенија (VOC);

  • безбоен.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

180 ml/m2 во еден нанос

Амбалажа

Пластична кантичка 0.65 l,

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk