Системски решенија

Поправка и одржување на фасадата

Ви ги претставуваме некои од најчесто користените решенија за поправка и одржување на фасадите. Многу честа...

Алги и мувла на фасадните површини

Имате потешкотии со алгите и мувлата на фасадата?

Санирање на влажни ѕидни површини

Влагата е главен проблем, кој се јавува поради неправилно вградување на хидроизолација. Главни извори се подземната...

Боење на фасадни површини

При боење на фасада се употребува основен и завршен премаз. Ви претставуваме различни решенија за боење на фасада,...

Вградување на темели

Вградување на темелите има декоративна и заштитна функција.

Доизолација на фасада

Објекти без и со тенка изолација имаат големи топлински загуби.

Поправка на микро пукнатини на фасадата

Освежете ја фасадата и продолжете го нејзиниот живот.  Решение во 3-чекори.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk