JUPOL Weiss

Екстра бела внатрешна боја

Опис

JUPOL Weiss е ѕидна боја изработена врз основа на водена дисперзија од полимерни врзива. Се користи за декоративна заштита на ѕидови и плафони во станбени и деловни згради и други објекти доколку за таква заштита не е потребно или не се бара истата да биде перива, односно бои кои се отпорни на мокро бришење.

Соодветни подлоги се фините малтери од сите видови, површини измазнети со масите за израмнување, и сл. Можно е нанесување и на добро прифатени стари премази од тој тип.

Својства

 • едноставно нанесување;
 • висока белина;
 • висока пареопропусност и покривност;
 • еколошка боја - исклучително ниска содржина на лесно испарливи органски материи;
 • не содржи тешки метали
 • отпорна на суво триење.

Детали

Подготовка и нанесување 
ВалјакSzórásra alkalmasАлатот го чистиме со водаЧетка

Потрошувачка

150 - 190 ml/m2 за двослоен нанос

 

Амбалажа

Канта 2.00 l, 5.00 l, 10.00 l, 12.50 l, 15.00 l

Документи

m2
0
Нијанси
 • бала (нијанса 1001);
 • тон карта JUB (нијанси означени со последен број 3, 4, и 5);
   
 • до пастелни нијанси може да се нијансира со Dipi color, Dipi Supercolor или со Dipi koncentrat

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk