Hidrozol надворешен аголен елемент | JUB дооел

Hidrozol надворешен аголен елемент

Надворешен аголен елемент
Hidrozol надворешен аголен елемент

Опис

Се употребува за армирање на еластичната хидроизолациска маса HIDROZOL ELASTIK. Еластичен надворешен аголен елемент, за дихтување на споевите и дилатациските фуги на аглите.

Својства

  • за надворешен агол од 270 0;
  • еластичен;
  • добра температурна постојаност;
  • отпорен на алкални и кисели раствори и раствори од соли, масла;
  • за надворешна и внатрешна употреба.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаАлатот го чистиме со вода

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk