Jubizol Kulirplast 1.8 premium

Декоративен измазнет малтер со обоен мермерен гранулат

Опис

Jubizol Kulirplast 1.8 premium е приподен мермерен гранулат, обоен со иновативна технологија за бои со UV постојани погменти, кој му дава одлична отпорност на атмосферски влијанија и висока водоодбивност. Kulirplast 1.8 Premium е наменет за декоративна заштита на сите видови фино обработени внатрешни и надворешни површини, а посебно цоклиња. .

Својства

  • зголемена заштита од UV зрачење;
  • рамномерен зрнест изглед;
  • висока водоодбивност, цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

4,0 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

 

Својства 
Novo
m2
0 kg
Спремни нијанси 
KPT 1.8 405P
KPT 1.8 440P
KPT 1.8 445P
KPT 1.8 450P
KPT 1.8 455P
KPT 1.8 470P
KPT 1.8 480P
KPT 1.8 490P
KPT 1.8 495P
KPT 1.8 600P
KPT 1.8 605P
KPT 1.8 610
KPT 1.8 615
KPT 1.8 625
KPT 1.8 630
KPT 1.8 635
KPT 1.8 640
KPT 1.8 645
KPT 1.8 655
KPT 1.8 660
KPT 1.8 665
KPT 1.8 670
KPT 1.8 675
KPT 1.8 685

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk