Декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

Листа на производи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

DECOR Acrylcolor

За декоративна обработка на екстериери и интериери

DECOR Beton look

За да се постигне изглед на модерeн суров бетон

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk