Декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

Листа на производи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

DECOR Glamour

DECOR Glamour

DECOR Glamour

Покривна металик ѕидна боја

DECOR Marmorin

DECOR Marmorin

Декоративен кит

DECOR Marmorin Shine

DECOR Marmorin Shine

DECOR Marmorin Shine

Заштитен восок

DECOR Perla

DECOR Perla

DECOR Perla

Декоративен гел

DECOR Acrylcolor

DECOR Acrylcolor

DECOR Acrylcolor

За декоративна обработка на екстериери и интериери

DECOR Relief Base

DECOR Relief Base

DECOR Relief Base

Декоративна маса за израмнување

DECOR Antique

DECOR Antique

DECOR Antique

Силикатна лазурна боја

DECOR Beton look

DECOR Beton look

DECOR Beton look

За да се постигне изглед на модерeн суров бетон

DECOR Decoral

DECOR Decoral

Внатрешен декоративен малтер

Bavalit

Bavalit

Bavalit

Декоративен малтер

DECOR Desert

DECOR Desert

Декоративна боја со изглед на пустински песок

DECOR Magnetic base

DECOR Magnetic base

DECOR Magnetic base

Маса за израмнување со магнетен ефект

DECOR Magnetic paint

DECOR Magnetic paint

DECOR Magnetic paint

Боја со магнетен ефект

DECOR Blackboard paint

DECOR Blackboard paint

DECOR Blackboard paint

Боја врз која се пишува со креда

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk