Декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

Листа на производи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

DECOR Acrylcolor

За декоративна обработка на екстериери и интериери

DECOR Beton look

За да се постигне изглед на модерeн суров бетон

DECOR Magnetic base

Маса за израмнување со магнетен ефект

DECOR Desert

Декоративна боја со изглед на пустински песок

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk