Покривна боја за дрво на база на алкиди

JUBIN Email Universal

JUBIN Email Universal

JUBIN Email Universal

Покривна боја за дрво и метал

JUBIN Wood Primer

JUBIN Wood Primer

JUBIN Wood Primer

Основен премаз за дрво

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk