Покривни бои за дрво на водена база

JUBIN Decor Primer

JUBIN Decor Primer

JUBIN Decor Primer

Основна боја за дрво

JUBIN Decor Universal

JUBIN Decor Universal

JUBIN Decor Universal

Покривна боја за дрво и метал

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk