Внатрешни бои

Потребата од пребојување на ѕидните површини е од практична причина или поради уметничките дела на децата, од несреќите настанати при готвење, отпечатоци од прсти или едноставно желба да се направи промена во домот. Бои се бираат во согласност со целите и желбите при боењето, но, исто така, треба да ги земе предвид и видот на подлогата.

 

Внатрешни бои

   

Која внатрешна боја JUPOL да ја изберете?

Постапка за боење на внатрешни ѕидни површини 

JUPOL Classic

JUPOL Gold

   

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk