Добивме потврда (certifikat) за Програмата за одговорен третман

Повторно добивме потврда на Програмата за одговорно однесување, која е меѓународна доброволна иницијатива на хемиската индустрија во промовирањето на одговорното однесување кон здравјето, животната средина и вклучувањето на локалните заедници и нивните перцепции за индустријата.

Во JUB, ние особено се грижиме за управување со отпад, бидејќи нашата мисија е организирана и чиста компанија, безбедна за животната средина. Во исто време, одговорното однесување во однос на заштитата на животната средина и одржливиот развој е пропишано со строго законодавство.  

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk