Светски форум за градежништво 2019

Следната недела помеѓу 08.04 и 11.04 ќе учествуваме на Светскиот градежен форум во Љубљана кој ќе ги собере и поврзе градежниците од целиот свет. Форумот ќе биде посветен на стручните теми во градежништвото и отпорноста во инфраструктурата, а на нашиот штанд ќе можете да дознаете се за нашите производи.

Посебно внимание ќе посветиме на JUBIZOL Premium самочистечкиот фасаден систем кој за 2019 година доби признание ПРОИЗВОД ЗА 2019 ГОДИНА.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk